Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel I: Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden.
Op deze website (apps.katoennatie.com.uy en hun respectievelijke sub-domeinen en systemen) ("Site" of "Website") Terminal Cuenca del Plata SA ("TCP") biedt zijn gebruikers met een combinatie van informatie en diensten ("Diensten") waarvan het gebruik is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden hierin opgenomen ("Gebruiksvoorwaarden"). Door de toegang tot en / of gebruik van de Site gaat lezen, begrip en acceptatie door de gebruiker, als een professionele agent van ieder van deze Algemene Voorwaarden TCP behoudt zich het recht voor om van deze voorwaarden in voorkomend geval met inbegrip van wijzigingen of nieuwe gebruiksvoorwaarden op de Site wordt geacht. Uw gebruik van de site zal altijd worden onderworpen aan de meest recente gebruiksvoorwaarden die zijn opgenomen in de site op het moment van gebruik. De schending van een van de gebruiksvoorwaarden van de website zal betekenen onmiddellijke en automatische beeindiging van de machtiging tot het gebruik en de verplichting om alle materialen die zijn gedownload of afgedrukt van de Site te vernietigen. TCP behoudt zich het recht voor op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de website, aan gebruikers die deze Voorwaarden schenden of het bepaalde in elk geval op hen van toepassing.

Artikel II. Eigendomsrechten.
II.1. Diensten die in de site en beschikbaar zijn via het gebruik ervan, worden beschermd door auteursrecht, auteursrecht en eigendom, en / of wettelijke normen die intellectuele eigendom te garanderen, zodat ongeautoriseerd gebruik van deze diensten kunnen een schending van dergelijke rechten en regels. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin voorzien, noch TCP noch haar leveranciers garanderen uitdrukkelijk of impliciet enige rechten op alle octrooien, auteursrechten, merkrechten of vertrouwelijke zakelijke informatie met betrekking tot de Diensten. II.2. Tenzij uitdrukkelijk of waar de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TCP beschikbaar is toegestaan??, is terminaal verboden, zonder uitzondering, de reproductie van de inhoud van de Site (informatie, tekst, afbeeldingen, geluidsbestanden en / of afbeeldingen, foto's, ontwerpen, en in het algemeen alle andere informatie beschikbaar op de website).

Artikel III. Gebruik van de site informatie.
Tenzij anders elders dan de site vermeld, kunt u de documenten en informatie beschikbaar zijn op de zelfde voorwaarde het wordt gedaan in overeenstemming met de volgende voorwaarden bekijken en afdrukken:
 • a) Noch de tekst, noch de informatie kan worden gewijzigd of op enigerlei wijze veranderd.
 • b) Distributie is verboden Site documenten en informatie.
 • c) Het is niet toegestaan ??het auteursrecht en andere eigendomsrechten die zijn opgenomen in de documenten en informatie.
 • d) TCP behoudt zich het recht voor om de vergunning te allen tijde intrekken openen, bekijken, downloaden en printen van de documenten en informatie beschikbaar op de site, en het gebruik van deze documenten en informatie zal direct bereikbaar zijn.
 • e) Elke gebruiker rechten toestaan ??om de site te gebruiken, maar hun rechten te gebruiken, die persoonlijk en niet overdraagbaar zijn niet overdragen.
 • f) Alle elementen van de site zijn beschermd door wetten met betrekking tot eigendomsrechten, auteursrechten en naburige rechten en mogen niet worden gekopieerd of geimiteerd in geheel of gedeeltelijk.
Artikel IV. Gebruik en bescherming van klantnummer en wachtwoord.
De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw gebruikersnaam en / of wachtwoord.

Artikel V. Garanties en beperkingen.
V.1. TENZIJ UITDRUKKELIJK CONTROLE EEN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U EN TCP SITE ALLE DIENSTEN WORDEN "AS IS" ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, UITLEG, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES van verkoopbaarheid, geschiktheid EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK UNLIMITED MODE.
V.2. TCP GEEN ENKELE OF GARANTIES OVER:
 • a) DAT DE DIENSTEN AAN UW EISEN,
 • b) DAT DE DIENSTEN ZIJN BESCHIKBAAR ZONDER ONDERBREKING, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS,
 • c) DE RESULTATEN DIE GEBRUIK KUNNEN WORDEN VERKREGEN doeltreffend, accuraat en nauwkeurig,
 • d) PRODUCTKWALITEIT DAT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE IS HET WACHTEN JE,
 • e) DAT besturingssoftware FOUTEN IN DE WEBSITE WORDEN GECORRIGEERD.
V.3. TCP eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, JE ALTIJD als tijdig beschouwd, OPBOUW EN ONTWERP VAN DE WEBSITE ALS WIJZIGEN OF VERWIJDEREN VAN DE DIENSTEN, INHOUD EN VOORWAARDEN VAN TOEGANG EN / OF HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE.
V.4. DE SITE KAN TECHNISCHE OF ANDERE FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. TCP staat om te presteren ALLEN TIJDE ZONDER KENNISGEVING WIJZIGINGEN IN DE LOCATIE. LOCATIE KAN DE DAG NIET ZONDER TCP NEEMT VERPLICHTING OM DE DATUM TE HOUDEN.
V.5. TCP is niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen in DE INFORMATIE, DOCUMENTEN, SOFTWARE, MATERIALEN EN / OF DIENSTEN DIE WORDEN OPGENOMEN OP DE SITE. Referenties aan andere bedrijven, hun producten en diensten worden gefaciliteerd "AS IS" ZONDER ENIGE GARANTIE, expliciet of impliciet.
V.6. IN GEEN GEVAL ZAL TCP OF HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR SCHADE VAN WELKE AARD, INCLUSIEF DIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE ALS GEVOLG VAN VERLIES VAN GEGEVENS OF WINST, TCP HEBBEN OF DE HOOGTE VAN DEZE RISICO IN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN DE SITE OF IN ANDERE ONDERNEMINGEN DIE HIER WORDEN GENOEMD.
V.7. HET DOWNLOADEN OF OVERNAME VAN MATERIAAL OP DE SITE IS OP EIGEN RISICO VAN DE GEBRUIKER, ZODAT JE AKKOORD TE ZIJN DE ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE IN UW COMPUTER SYSTEEM ALS GEVOLG VAN DOWNLOADEN OF OVERNAME KAN LEIDEN van deze materialen. TCP GEEFT GEEN GARANTIE OF AANSPRAKELIJK, IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN WELKE AARD DIE HET BESTAAN VAN virussen, schadelijke of schadelijk voor het INHOUD KAN. GEEN ADVIES OF INFORMATIE DOOR MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE TCP OF WORDT OPGENOMEN IN DE SITE IS EEN GARANTIE ALS NIET UITDRUKKELIJK IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN.
V.8. De Site kan links naar andere websites van andere bedrijven die niet onder de controle van TCP bevatten. TCP is niet verantwoordelijk voor de andere websites die u kunt openen vanuit de Web of TCP. Daarom, als u besluit om dergelijke sites te bezoeken is op eigen risico en verantwoordelijkheid, zonder TCP de verantwoordelijkheid voor de veiligheid of juistheid van de informatie, gegevens, meningen, adviezen of verklaringen van deze sites, of de kwaliteit van de producten of diensten aangeboden op dergelijke sites. TCP bevat links naar deze sites als een handige dienst, maar dat doet op een manier die TCP garandeert of enige verantwoordelijkheid aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van dergelijke sites niet zeggen.

Artikel VI. Vertrouwelijke informatie.
TCP vereist geen gebruiker nodig heeft om uw vertrouwelijke informatie te ontvangen. Daarom is elke informatie die u naar TCP NIET vertrouwelijk beschouwd. In feite TCP stuur persoonlijke gegevens of documenten of persoonlijke, geeft u toestemming voor TCP zo restrictief en onherroepelijke niet gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te behandelen, te verzenden of deze inlichtingen en documenten te verspreiden. Op dezelfde manier geeft u toestemming voor TCP om gebruik te maken van de ideeen, concepten, kennis of technieken om TCP verzonden voor enig doel te maken. In ieder geval zal TCP niet uw naam of onthullen dat jij het was die deze materialen heeft gezonden, behalve dat (a) geeft u ons toestemming om dat te doen (b) TCP heeft eerder gemeld dat de materialen of andere informatie aan TCP zullen worden gepubliceerd of anderszins gebruikt met uw naam, (c) wanneer TCP is wettelijk verplicht om dat te doen.

Artikel VII. Handelsmerk rechten.
De handelsmerken, logo's en dienstmerken (gezamenlijk "Handelsmerken") die op deze site zijn eigendom van TCP, Katoen Natie NV of derden, dus gebruik geen titel die u zijn ten strengste verboden.

Artikel VIII. Compensatie.
Gaat u akkoord met TCP, haar gelieerde ondernemingen, haar aandeelhouders, haar bestuurders, agenten of werknemers voor elke claim of eis vrijwaren - inclusief bijbehorende juridische kosten - afgeleid door een derde in verband met inhoud die u hebt gepost of overgedragen door de site, of het gebruik van de site, of de schending van de Gebruiksvoorwaarden, of de schending van de rechten van andere personen of organisaties.

Artikel IX. Duur.
De ancienniteit van de site en de diensten van onbepaalde duur is. Onverminderd het bovenstaande, TCP behoudt zich het recht voor om te beeindigen, opschorten of beeindigen van de levering van de dienst van de website of een van de diensten die er deel van uitmaken.

Artikel X. Wetten en bepalingen.
Deze website (exclusief banden) wordt gecontroleerd door TCP, zodat op grond van het gebruik ervan, jij en TCP ermee akkoord dat alle zaken met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van deze site zijn onderworpen aan de wetten van Uruguay. Eventuele geschillen die ontstaan ??als gevolg van het gebruik van deze site is door een bevoegde rechtbank in Uruguay worden beslecht zonder afbreuk te doen aan het recht van TCP om een ??rechtszaak tegen u indienen bij de rechtbank van zijn woonplaats. TCP wordt niet beschreven of de inhoud van de site geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties, of u kunt ze openen op plaatsen waar dergelijke inhoud illegaal is, is verboden. Degenen die toegang hebben tot de site van dergelijke locaties, doen dit op eigen initiatief en hen behoort de eerbiediging van de lokale wetten. Men gelooft dat het gebruik van de site altijd Uruguay bezorgdheid lokale diensten.